Atesty Komisji Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i...

StartAtesty Komisji Genetyki Sądowej PTMSiKAtesty Komisji Genetyki Sąd...
Rozwiń

Komisja Genetyki Sądowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii jest Komisją problemową, powołaną na podstawie Statutu Towarzystwa. Celem działania tej Komisji jest zapewnienie jak najwyższego poziomu analiz genetycznych wykonywanych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Atestacja laboratoriów genetycznych przeprowadzających badania DNA służy realizacji tych założeń. Pozwala ona na przyjęcie wspólnej strategii, standaryzacji metod i nazewnictwa, ustalania norm i oceny prawidłowości genotypowania i wnioskowania.

Szczegółowe informacje na temat zasad przystąpienia oraz wyników atestacji w ubiegłych latach można odnaleźć na oficjalnej stronie Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w zakładce “WŁADZE” i Komisja Genetyki Sądowej

www.ptmsik.pl

Adres do korespondencji do prof. dr hab. Zofii Szczerkowskiej, Przewodniczącej Komisji Genetyki Sądowej PTMSiK:

Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Dębowa 23
80-204 Gdańsk
tel.: 58- 349-12-50
tel/fax 58 341-04-85
e-mail szczerko@gumed.edu.pl
www.genetyka-sadowa.gumed.edu.pl