Publikacje

Wybrane pozycje piśmiennictwa Pracowni Ustalania Ojcostwa i Identyfikacji Osobniczej z ostatnich lat:

 1. D. PIASECKA-PAZIK, Z. SZCZERKOWSKA: Określanie polimorficznych sekwencji DNA typu STR-PCR w rozłożonych tkankach ludzkich. Arch. Med. Sąd. Krym.2003; t. 53, nr 3, s. 209-214.
 2. K. RĘBAŁA, E. KAPIŃSKA, Z. SZCZERKOWSKA: Analysis of polymorphism of three human Y-chromosome STR loci : DYS390, DYS392 and DYS393 in the population of northern Poland. J. Appl. Genet.2003; vol. 44, nr 2, s. 219-223.
 3. A. DUBANIEWICZ, Z. SZCZERKOWSKA, A. HOPPE: Comparative analysis of HLA class I antigens in pulmonary sarcoidosis and tuberculosis in the same ethnic group. Mayo Clin. Proc.2003; vol. 78, nr 4, s. 436-442.
 4. A. SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, A. Kulma, Z. SZCZERKOWSKA: Zastosowanie metody specyficznej sekwencji primerów (PCR-SSP) w oznaczaniu allelu HLA-Cw*06-markera łuszczycy o wczesnym początku. Przegl. Dermatol.2003; t. 90, nr 2, s. 95-98.
 5. A DUBANIEWICZ, G. MOSZKOWSKA, Z. SZCZERKOWSKA, A. HOPPE: Analysis of DQB1 allele frequencies in pulmonary tuberculosis: preliminary report. Thorax.2003; vol. 58, nr 10, s. 890-891.
 6. A. SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, Z. SZCZERKOWSKA, J. WYSOCKA: Polimorfizm alleli HLA-C w populacji Polski północnej określony metodą PCR-SSP. Ann. Acad. Med. Gedan.2004; t. 34, s. 287-292.
 7. K. RĘBAŁA, Z. SZCZERKOWSKA: Identyfikacja bardzo krótkiego allela YCAII w populacji północnej Polski. Arch. Med. Sąd. Krym.2004; vol. 54, nr 1, s. 17-24.
 8. L. CYBULSKA, Z. SZCZERKOWSKA: Polimorfizm locus DXS1062 w populacji polskiej. Arch. Med. Sąd. Krym.2004; t. 54, nr 2/3, s. 95-100.
 9. D. PIASECKA-PAZIK, Z. SZCZERKOWSKA: Wpływ stosowania albuminy wołowej i enzymu restrykcyjnego na jakość profili DNA tkanek wyizolowanych z bloczków parafinowych i z preparatów histologicznych. Arch. Med. Sąd. Krym.2004; vol. 54, nr 1, s. 7-15.
 10. Z. SZCZERKOWSKA, E. KAPIŃSKA, J. WYSOCKA, L. CYBULSKA: Northen Polish population data and forensic usefulness of 15 autosomal STR loci. Forensic Sci. Int.2004; vol. 144, s. 69-71.
 11. E. KAPIŃSKA, J. WYSOCKA, L. CYBULSKA, Z. SZCZERKOWSKA: Polymorphism of AmpF1STR Identifiler of the North Poland population. International Congress Series. Vol. 1261.
 12. K. RĘBAŁA, Z. SZCZERKOWSKA: Analiza polimorfizmu 18 loci STR chromosomu Y w oparciu o układ kompleksowej reakcji PCR. W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września, 2004.
 13. L. CYBULSKA, Z. SZCZERKOWSKA: Badania populacyjne w kompleksowej reakcji PCR 9 loci sprzężonych z chromosomem X. W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września, 2004.
 14. E. KAPIŃSKA, J. WYSOCKA, L. CYBULSKA, D. PIASECKA-PAZIK, K. RĘBAŁA, Z. SZCZERKOWSKA: Polimorfizm DNA w zakresie 11 STR autosomalnych loci z zestawu AmpFISTR SEfiler. W: XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Kraków, 15-17 września, 2004.
 15. J. WYSOCKA, E. KAPIŃSKA, K. RĘBAŁA, Z. SZCZERKOWSKA, L. CYBULSKA: Genetyka populacyjna locus D19S433 w regionie Polski północnej. Ann. Acad. Med. Gedan.2005; t. 35, s. 181-185.
 16. L. CYBULSKA, Z. SZCZERKOWSKA, J. WYSOCKA, K. RĘBAŁA: Polomorfizm chromosomu X-STR loci DXS7108 i DXS1196 w populacji Polski północnej. Arch. Med. Sąd. Krym.2005; t. 55, nr 1, s. 32-35.
 17. K. RĘBAŁA, Z. SZCZERKOWSKA: Polish population study on Y chromosome haplotypes defined by 18 STR loci. Int. J. Legal Med.2005; vol. 119, s. 303-305.
 18. M. OLSZEWSKI, K. RĘBAŁA, Z. SZCZERKOWSKA, J. KUR: Application of SSB-like protein from Thermus aquaticus in multiplex PCR of human Y-STR markers identification. Mol. Cell. Probes.2005; vol. 19, s. 203-205.
 19. A. DUBANIEWICZ, G. MOSZKOWSKA, Z. SZCZERKOWSKA: Frequency of DRB1-DQB1 two-locus haplotypes in tuberculosis : preliminary report. Tuberculosis.2005; vol. 85, s. 259-267.
 20. K. RĘBAŁA, A. I. MIKULICH, I. S. TSYBOVSKY, D. SIVÁKOVÁ, Z. DŽUPINKOVÁ, A. SZCZERKOWSKA-DOBOSZ, Z. SZCZERKOWSKA: Y-STR variation among Slavs : evidence for the Slavic homeland in the middle Dnieper basin. J. Hum. Genet.2007; vol. 52, nr 5, s. 406-414.