O Pracowni

Pracownia Biologii i Genetyki Sądowej od 1980 roku prowadzi pod kierunkiem prof. Ryszarda Pawłowskiego badania śladów biologicznych kończące się wydaniem ekspertyzy z zakresu genetyki sądowej na potrzeby organów ścigania.

Kierownik pracowni, prof. Ryszard Pawłowski
Kierownik pracowni, prof. Ryszard Pawłowski

Naszymi klientami są Prokuratury, Policja, Instytut Pamięci Narodowej, Sądy, archeolodzy (analiza DNA pochodzącego ze szczątków ludzkich), hodowcy zwierząt (analiza pokrewieństwa zwierząt hodowlanych), hematolodzy (badania chimeryzmu u osób po przeszczepie szpiku kostnego).

Mamy kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy z materiałem biologicznym na zlecenie organów ścigania. W 1992 roku byliśmy pionierskim laboratorium w Polsce, które wprowadziło technikę PCR do celów identyfikacyjnych człowieka i śladów biologicznych. Początkowo badania profilowania DNA prowadzone były w oparciu o własne metody identyfikacji materiału biologicznego, a później z zastosowaniem komercyjnych zestawów do identyfikacji loci autosomalnych i z chromosomów płci DNA jądrowego. Prowadzimy również identyfikację człowieka i zwierząt poprzez sekwencjonowanie DNA mitochondrialnego.

Wykorzystujemy procedury badawcze oparte na komercyjnych zestawach do profilowania DNA człowieka i zwierząt oraz, w dużej mierze, na własnych, wieloletnich doświadczeniach i publikacjach w uznanych czasopismach naukowych. Od 1995 roku uczestniczymy w certyfikacji badań GEDNAP oraz organizujemy atestacje z ramienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Ponadto prowadzimy prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe mające na celu udoskonalanie metod stosowanych w genetyce sądowej i wdrażanie ich do pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz bierzemy udział w szeregu projektów realizowanych wspólnie z innymi jednostkami GUMed. Rezultatem tych prac jest szereg publikacji w renomowanych czasopismach.

Uczestniczymy także w różnych projektach dotyczących genetyki sądowej organizowanych przez NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) i Forensic Molecular Biology at Erasmus University of Rotterdam w zakresie badania polimorfizmu loci autosomalnych i chromosomu Y oraz DNA mitochondrialnego, a także analizy mieszanin śladów biologicznych.

Zbudowany de novo budynek Zakładu Medycyny Sądowej GUMed, gdzie mieści się Pracownia Biologii i Genetyki Sądowej został oddany do użytku w 2004 roku. Pracownia została zaprojektowana zgodnie z wymogami obecnie stawianymi tego typu placówkom. Zapewnione są stabilne warunki środowiskowe umożliwiające wykonywanie badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z opisywanymi w mediach sprawami, w których braliśmy udział w zakładce Inni o naszej pracy.

IMG_4742.JPG
IMG_4752.JPG