Inni o naszej pracy

* Podziękowanie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka dla prof. Ryszarda Pawłowskiego w ramach programu “Innodoktorant – V edycja”
Podziekowania_Innodoktorant.pdf (959 KB) * Podziękowania Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. mgr Marka Błumczyńskiego dla prof. dr hab. Ryszarda Pawłowskiego za szybkie i efektywne przeprowadzenie badań, które doprowadziło do wykrycia sprawców zbrodni sprzed 16 lat.
Podziekowania_Gdansk.pdf (392 KB) * Podziękowania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. mgr Andrzeja Gorgiela dla prof. dr hab. Ryszarda Pawłowskiego i jego zespołu za ciężką pracę, zaangażowanie i wysoce specjalistyczne umiejętności, które pozwoliły na wskazanie sprawcy groźnych przestępstw.
Podziekowania_Szczecin.pdf (348 KB)