Publikacje

Rozwiń

Wybrane publikacje pracowników naszego Laboratorium w ostatnich latach:

2020

 1. Kempiński, K., Romantowski, J., Maciejewska, A., Pawlowski, R., Chełminska, M., Jassem, E., Niedoszytko, M., COMMD8 changes expression during initial phase of wasp venom immunotherapy, The journal of gene medicine (2020) pp. e3243
 2. Niedzialkowski, P., Slepski, P., Wysocka, J., Chamier-Cieminska, J., Burczyk, L., Sobaszek, M., Wcislo, A., Ossowski, T., Bogdanowicz, R., Ryl, J., Multisine impedimetric probing of biocatalytic reactions for label-free detection of DEFB1 gene: How to verify that your dog is not human? Sensors and Actuators, B: Chemical, 2020, 323, 128664
 3. Agnieszka Parys-Proszek, Magdalena Marcińska, Wojciech Branicki, Ryszard Pawłowski, Tomasz Kupiec, Tomasz Grzybowski, Marcin Woźniak, Magdalena Spólnicka, Renata Jacewicz, Examination of LT-DNA traces – literature overview and general recommendations of the Polish Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics (ISFG-PL), Arch Med Sadowej Kryminol. 2020;70(2-3):103-123. doi: 10.5114/amsik.2020.104489.
 4. Krzysztof Rębała, Wojciech Branicki, Ryszard Pawłowski, Magdalena Spólnicka, Tomasz Kupiec, Agnieszka Parys-Proszek, Marcin Woźniak, Tomasz Grzybowski, Michał Boroń, Maria Wróbel, Marzanna Ciesielka, Andrzej Ossowski, Renata Jacewicz, Recommendations of the Polish Speaking Working Group of the International Society for Forensic Genetics on forensic Y chromosome typing, Arch Med Sadowej Kryminol 2020;70(1):1-18. doi: 10.5114/amsik.2020.97833. PMID: 32876419 DOI:10.5114/amsik.2020.97833

2019

 1. Specjalski, K., Maciejewska, A., Pawłowski, R., Zieliński, M., Trzonkowski, P., Pikuła, M., Jassem, E., Changing microRNA Expression during Three-Month Wasp Venom Immunotherapy Immunological Investigations 2019 48(8), pp. 835-843
 2. Papiez A., Skrzypski M., Szymanowska-Narloch A., Jassem E., Maciejewska A., Pawlowski R., Dziadziuszko R., Jassem, J., Rzyman, W., Polanska, J., Can an integrative SNP approach substitute standard identification in comprehensive case/control analyses? Advances in Intelligent Systems and Computing (2019) 803, pp. 123-130

2018

 1. Zubakov D., Chamier-Ciemińska J.,Kokmeijer I., Maciejewska A., Martínez P., Pawłowski R., Haas C., Kayser M., Introducing novel type of human DNA markers for forensic tissue identification: DNA copy number variation allows the detection of blood and semen Forensic Science International: Genetics 36 (2018) 112-118 https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.06.021
 2. Grzybowski T., Pawłowski R., Kupiec T., Branicki W., Jacewicz R. Zalecenia Polskojęzycznej Grupy Międzynarodowego Towarzystwa Genetyki Sądowej dotyczące analizy mitochondrialnego DNA dla celów sądowych, Archiwum medycyny sadowej i kryminologii 2018 68(4), pp. 242-258

2016:

 1. Specjalski, K., Maciejewska, A., Pawłowski, R., Chełmińska, M., Jassem, E. Changes in the expression of MicroRNA in the buildup phase of wasp venom immunotherapy: A pilot study 2016 International Archives of Allergy and Immunology 170(2), pp. 97-100
 2. Bobowicz, M., Skrzypski, M. , Czapiewski, P., Marczyk, M., Maciejewska, A., Jankowski, M., Szulgo-Paczkowska, A., Zegarski, W., Pawłowski, R., Polańska, J., Biernat, W., Jaśkiewicz, J., Jassem, J.,Prognostic value of 5-microRNA based signature in T2-T3N0 colon cancer, Clinical and Experimental Metastasis, Volume 33, Issue 8, 1 December 2016, Pages 765-773
 3. Górska A., Gruchała-Niedoszytko M., Niedoszytko M., Maciejewska A., Chełmińska M.,Skrzypski M., Wasąg B.,Kaczkan M., Lange, M.,Nedoszytko B., Pawłowski R.,Małgorzewicz, S., Jassem, E., The Role of TRAF4 and B3GAT1 Gene Expression in the Food Hypersensitivity and Insect Venom Allergy in Mastocytosis, Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, Volume 64, Issue 6, 1 December 2016, Pages 497-503
 4. Jakubowska J., Maciejewska A., Pawłowski R., mRNA Profiling for Vaginal Fluid and Menstrual Blood Identification in: Goodwin W. (ed.) DNA Typying Protocols, Methods in Molecular Biology vol. 1420, (2016) ISBN 978-1-4939-3597-0

2015:

 1. Maciejewska A., Wlodarczyk R., Pawlowski R., The influence of high temperature on the possibility of DNA typing in various human tissues, Folia Histochemica et Cytobiologica 53 (2015) 322-332
 2. Wiergowski M., Chamier-Ciemińska J., Rębała K., Edited by: Rębała K., Contemporary aspects of laboratory diagnostics in forensic medicine, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2015

2014:

 1. Jakubowska J., Maciejewska A., Bielawski K.P., Pawłowski R., mRNA heptaplex protocol for distinguishing between menstrual and peripheral blood, Forensic Science International: Genetics 13 (2014) 53–60 www.sciencedirect.com IF 3,861
 2. Maciejewska A., Jakubowska J., Pawłowski R., Different whole-genome amplification methods as a preamplification tool in Y-chromosome loci analysis., Am J Forensic Med Pathol 35 (2014) 140-144 www.journals.lww.com
 3. Soltyszewski I., Pepinski W., Wolanska-Nowak P., Maciejewska A., Paszkowska R., Abreu-Glowacka M., Achrem W., Jonkisz A., Lebioda A., Konarzewska M., Ploski R., Polish population data on 15 autosomal STRs of AmpFlSTR NGM PCR kit, Forensic Science International Genetics 9 (2014) 142–149 www.sciencedirect.com IF 3,861
 4. Purps J. et al. (Pawłowski R., Maciejewska A.), A global analysis of Y-chromosome haplotype diversity for 23 STR loci, Forensic Science International: Genetics 12 (2014) 12-23 www.sciencedirect.com IF 3,861
 5. Skrzypski M., Czapiewski P., Goryca K., Jassem E., Wyrwicz L., Pawłowski R., Rzyman W., Biernat W., Jassem J., Prognostic value of microRNA expression in operable non-small cell lung cancer patients, Br J Cancer. 110 (2014) 991-1000 IF 4,817

2013:

 1. Reichert M., Maciejewska A., Talarczyk K., Paszkowska R., Jakubowska J., Dettlaff-Kakol A., Maciejewska I., Pawłowski R., Polymorphism in the SE33 locus in the Polish population, Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 62 (2013) 160-164 www.amsik.pl
 2. Jakubowska J., Maciejewska A., Pawłowski R., Bielawski K.P., mRNA profiling for vaginal fluid and menstrual blood identification, Forensic Science International:Genetics 7 (2013) 272–278 www.sciencedirect.com IF 3,861
 3. Zubakov D., Jakubowska J., Kokmeijer I., Langerak A.W., Martínez P., Maciejewska A., Pawłowski R., Kayser M., Blood and semen identification from human DNA using copy number variation markers, 25th Congress of International Society for Forensic Genetics, Melbourne, Australia, September 2 – 6, 2013
 4. Szymanowska-Narloch A, Jassem E, Skrzypski M, Muley T, Meister M, Dienemann H, Taron M, Rosell R, Rzepko R, Jarząb M, Marjański T, Pawłowski R, Rzyman W, Jassem J.,Molecular profiles of non-small cell lung cancers in cigarette smoking and never-smoking patients, Adv Med Sci. 58 (2013) 196-206.
 5. Kulwikowska P., Talarczyk K., Pawłowski R., A study of single nucleotide polymorphism in the MC1R gene, Problems of Forensic Sciences 96 (2013) 702–715 www.forensicscience.pl

2012:

 1. Maciejewska A., Jakubowska J., Pawłowski R., Whole genome amplification of degraded and nondegraded DNA for forensic purposes, International Journal of Legal Medicine 127 (2013) 309–319 www.springer.com IF 2,587
 2. Jakubowska J., Maciejewska A., Pawłowski R., Zastosowanie profilowania mRNA do identyfikacji ludzkich płynów biologicznych, IV Seminarium Genetyków Sądowych, Szczecin 22-23 listopada 2012
 3. Jakubowska J., Maciejewska A., Pawłowski R., Comparison of three methods of DNA extraction from human bones with different degrees of degradation, International Journal of Legal Medicine 126 (2012) 173-178 www.springer.com IF 2,939
 4. Pawłowski R., What every phisician should know about forensic DNA testing?, Archiwum medycyny sądowej i kryminologii 62 (2012) 219-225 www.amsik.pl

2011:

 1. Jakubowska J., Maciejewska A., Pawłowski R., mRNA profiling for biological fluids identification in forensic genetics, Problems of Forensic Sciences 87 (2011) 204–215 www.forensicscience.pl
 2. Skrzypski M.T., Dziaduszko R., Szymanowska A., Jassem E., Czapiewski P., Biernat W., Pawłowski R., Rzymian W., Jassem J., Three-microrna expression profile is related to the risk of dissemination and prognosis in early stage squamous cell lung cancer (SqCLC), J. Thorac. Oncol. 2011; vol. 6, nr 6, suppl., s. S1075-S1076, Proceedings of the 14th World Conference on Lung Cancer, Amsterdam, The Netherlands, 3-7 July 2011, Book 2

2010:

 1. Jakubowska J., Maciejewska A., Pawłowski R., Porównanie trzech metod izolacji DNA z kości ludzkich o różnym stopniu degradacji, XV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, Gdańsk-Sobieszewo, 16-18.09.2010
 2. Skrzypski M.T., Szymanowska A., Jassem E., Czapiewski P., Rzepko R., Biernat W., Pawłowski R., Rzyman W., Jassem J., Prognostic value of three microRNA expression profiles in early-stage squamous cell lung cancer (SqCLC), J. Clin. Oncol. 2010; vol. 28, nr 15S, p. 1, s. 521s, 46th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology, Chicago, [USA], June 4-8, 2010

2009:

 1. Reichert M., Pawłowski R., Population genetics of six miniSTR loci (D1S1677, D2S441, D4S2364, D10S1248, D14S1434, D22S1045) in a Polish population., Legal Medicine 11 (2009) 147-148 www.legalmedicinejournal.com IF 1.080
 2. Maciejewska A. Pawłowski R., A rare mutation in the primer binding region of the Amelogenin X homologue gene, Forensic Science International: Genetics 3 (2009) 265-26 www.sciencedirect.com IF 2.421
 3. Włodarczyk R., Maciejewska A., Pawłowski R., The influence of high temperature on the possibility of identification of STR, miniSTR and mtDNA polymorphic loci in different human tissues, XXI Congress of International Academy of Legal Medicine 28-30 May 2009

2008:

 1. Nakonieczny M., G. Jezierski, I. Woźniak, J. Liss, Pawłowski R, K. Preis, M. Świątkowska-Freund. K. Łukaszuk. Wykorzystanie ilościowej fluorescencyjnej techniki PCR (QF-PCR) w diagnozowaniu wybranych aneuploidii chromosomowych u płodu, Przegl. Lek. 65 (2008) 119-121
 2. Mirowska A., Pawłowski R., Human nuclear and male Y-chromosome DNA quantification by real-time PCR assay, Problems of Forensic Sciences. 2008, 76:355-368 www.forensicscience.pl

2007:

 1. Pawłowski R., Maciejewska A., Capillary electrophoresis sizing precision of multiplex short tandem repeat systems using different internal size standards and matrix types. Problems of Forensic Sciences 69 (2007) 51-60 www.forensicscience.pl

2006:

 1. Mirowska A., Pawłowski R., Determination of nuclear DNA concentration using real-time PCR technique. Problems of Forensic Sciences 68 (2006) 351-361 www.forensicscience.pl

2005:

 1. Kayser M., Lao O., Anslinger K., Augustin C., Bargel G., Edelmann J., Elias S., Heinrich M., J.Henke, Henke L., C.Hohoff, A.Illing, A.Jonkisz, P.Kuzniar, A.Lebioda, R.Lessig, S.Lewicki, Maciejewska A., Monies D.M., Pawłowski R., Poetsch M., Schmid D., Schmidt U., Schneider P.M., Stradmann-Bellinghausen B., Szibor R., Wegener R., Wozniak M., Zoledziewska M., Roewer L., Dobosz T., Ploski R., Significant genetic differentiation between Poland and Germany follows present-day political borders, as revealed by Y-chromosome analysis, Hum Genet 2005, 11: 428-443 www.springer.com IF 4,633
 2. Balon J, Halaburda K, Bieniaszewska M, Reichert M, Bieniaszewski L, Piekarska A, Pawłowski R, Hellmann A., Early complete donor hematopoietic chimerism in peripheral blood indicates the risk of extensive graft-versus-host disease. Bone Marrow Transplant. 2005, 35(11):1083-8. IF 2.998

2004:

 1. Pawłowski R., Współczesne badanie śladów biologicznych w przypadkach przestępstw na tle seksualnym. Kwartalnik Apelacji Gdańskiej 2004 (3-4) 7-27.
 2. Bieniaszewska M., Balon J., Hałaburda K., Reichert M., Piekarska A., Pawłowski R., Hellmann A Kliniczne znaczenie wczesnego, całkowitego chimeryzmu po alogenicznej transplantacji komórek macierzystych hematopoezy. Acta Haematologica Polonica 2004, 35, 217-225.
 3. Schneider PM, Bender K, Mayr WR, Parson W, Hoste B, Decorte R, Cordonnier J, Vanek D, Morling N, Karjalainen M, Marie-Paule Carlotti C, Sabatier M, Hohoff C, Schmitter H, Pflug W, Wenzel R, Patzelt D, Lessig R, Dobrowolski P, O’Donnell G, Garafano L, Dobosz M, De Knijff P, Mevag B, Pawlowski R, Gusmao L, Conceicao Vide M, Alonso Alonso A, Garcia Fernandez O, Sanz Nicolas P, Kihlgreen A, Bar W, Meier V, Teyssier A, Coquoz R, Brandt C, Germann U, Gill P, Hallett J, Greenhalgh M. STR analysis of artificially degraded DNA results of a collaborative European exercise. Forensic Science International 139 (2004) 123–134.

2003:

 1. Mikolaj Winnicki, Valentina Accurso, Michal Hoffmann, Ryszard Pawlowski, Francesca Dorigatti, Massimo Santonastaso, Daniele Longo, Barbara Krupa-Wojciechowska, Xavier Jeunemaitre, Achille C Pessina, Virend K Somers, Paolo Palatyni, Physical activity and angiotensin-converting enzyme gene polymorphism in mild hepertensives. Am J Med Genetics American Journal of Medical Genetics Part A 2003, Volume 125A, Issue 1 , Pages 38 – 44.
 2. Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Population data of nine Y-chromosomal STR loci in northern Poland, Forensic Sci Int 2003, 131 (2-3), 209-213.
 3. Branicki W, Kupiec T, Pawłowski R, Validation of cytochrom b sequence analysis as a method of species identification: J Forensic Science 2003, 48(1) 83-87.
 4. Mikolaj Winnicki; Virend K. Somers; Valentina Accurso; Michal Hoffmann; Ryszard Pawłowski, Gianfranco Frigo; Pieralberto Visentin; Paolo Palatini; on behalf of the HARVEST Study Group Alpha-Adducin Gly460Trp polymorphism, left ventricular mass and plasma renin activity. Journal of Hypertension 2002; 20(9):1771-1777.
2002:
 1. Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R., Marzec J., Ocena przydatności polimorficznych loci Y-STR do identyfikacji seryjnego gwałciciela ze Świnoujścia. Problemy Kryminalistyki 238 , 23-24 (2002)
 2. Szczerkowska Z, Pawłowski R., Podstawy genetyki sądowej. Monografia; Gdańsk 2002.
 3. Dettlaff-Kąkol A., Pawłowski R., First Polish DNA „manhunt” – an application of Y-chromosome STRs. Int J Legal Med (2002) 116: 289-291.
 4. Pawłowski R, Kupiec T, Branicki W. Ekspertyza genetyczna, str. 339-379. W: Ekspertyza sądowa. Pod red. J. Wójcikiewicza, Kraków 2002, Wyd. Zakamycze.
 5. Rafal Ploski, Marcin Wozniak, Ryszard Pawłowski, Dorota Marta Monies, Wojciech Branicki, Tomasz Kupiec, Ate Kloosterman, Tadeusz Dobosz, Elena Bosch, Magdalena Nowak, Rüdiger Lessig, Mark A. Jobling, Lutz Roewer, Manfred Kayser, Homogeneity and distinctiveness of Polish paternal lineages revealed by Y chromosome microsatellite haplotype analysis. Hum Genet (2002) 110: 592-600.
 6. Wójcik D, Pawłowski R., Preis K., Świątkowska-Freund M., Maciejewska A, Zastosowanie reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) we wczesnej ciąży w badaniu spornego ojcostwa związanego z gwałtem. Ginekologia Polska 2001,72, 489-49.
 7. Pawłowski R., Maciejewska A., Forensic validation of a multiplex containing nine STRs-population genetics in Nothern Poland (2000) Int J Leg Med 114:45-49.